Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bakkerij Haafs uit Haren (Gr) is een eigentijds bedrijf dat kwaliteit als kernwaarde ziet. Bij dit bedrijf beperkt kwaliteit zich niet tot haar producten en diensten die onmiskenbaar aanwezig is gezien de zeer prestigieuze kwalificatie van “Meester Boulanger” en de FSSC 22.000 certificering. Hoge kwaliteit met betrekking tot “maatschappelijk verantwoord ondernemen” maakt eveneens onderdeel uit van de kernwaardes van Bakkerij Haafs.

Dit wordt niet alleen ingegeven door de eigen opvatting over het runnen van een modern bedrijf met aandacht voor het welbevinden van het personeel en alle betrokkenen in de productieketen zoals toeleveranciers e.d. , maar ook de hedendaagse klant eist meer en meer dat bedrijven een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering kennen. En terecht!

Wij zijn de overtuiging toegedaan, dat “eerlijk duurt het langst” zeer zeker geldt voor bedrijfsvoering op de lange termijn. Dat betaalt zich terug in duurzaamheid en waardering.

Dus voor ons geldt:

  • Geen kinderarbeid bij toeleveranciers en andere betrokkenen in de productieketen;
  • Lonen betalen volgens cao;
  • Goede sociale arbeidsvoorwaarden;
  • Goed onderhouden machinepark;
  • Voedselveiligheid borgen in onze werkprocessen conform de FSSC 22.000-certificering;
  • Overal waar mogelijk in onze bedrijfsvoering duurzaamheid nastreven, zoals veel aandacht schenken aan mogelijkheden tot besparing in het energieverbruik en verpakkingsmateriaal e.d.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen speelt een rol in al onze bedrijfsprocessen, van inkoop en marketing tot sponsoring en aandacht voor omwonenden en het milieu in algemene zin.

We volgen de ontwikkelingen in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen nauwgezet en stellen ons open op voor meningen van onze leveranciers, afnemers en overige betrokkenen om zo gezamenlijk tot het meest verantwoorde resultaat te komen. Het is een continue proces dat mee verandert met de ontwikkelingen in onze maatschappij.